SoulMC Networs

 
Vote

Server Information

Address soulmc.vn
MOTD souʟмc ɴᴇтwoʀκ <¹⋅¹²⋅² - ¹⋅²⁰⋅²>
sᴇʀvᴇʀ мɪɴᴇcʀᴀғт vɪᴇтɴᴀм | ᴊoɪɴ ɴow !!!
Server Status Offline Checked 7 hours ago / Online 34 days ago
Players 0/2024
Location Vietnam Vietnam
Minecraft Version 1.20.3
Registered By Hj_een
Registered Since June 1st, 2024 01:36 PM EST
Last Update June 1st, 2024 02:01 PM EST
Theme Water
Tag(s) Adventure BungeeCord Discord Minigames OneBlock Skyblock SMP Survival Vanilla

Statistics

Uptime 0%
Vote(s) 0
Rank 8021
Score 0
Favorited 1

About This Server

Bạn đang tìm kiếm một máy chủ ổn định để cày cuốc lâu dài? Hôm nay mình xin giới thiệu một máy chủ vừa được ra mắt.

SoulMC Network vừa được khai trương ngày hôm nay 01/06/2024

Ra mắt nhiều cụm chơi độc đáo và diễn ra nhiều hoạt động giúp bạn tha hồ cày cuốc và khám phá. Máy chủ hiện đang hoạt động 24/7 cùng với sự ổn định từ máy chủ, chúng mình cam kết đem lại trải nghiệm chơi thoải mái nhất cho mọi người.

📌 CÁC CỤM ĐANG HOẠT ĐỘNG:

🟢 SKYBLOCK FREE (1.16.5 - 1.20.6) ĐÃ XONG
🟢 SKYBLOCK STORM (1.12.2 - 1.16.5) ĐÃ XONG
🟢 RPG TU TIÊN (1.12.2) ĐÃ XONG
🟢 EARTH SUR (1.16.5 -1.20.6) ĐÃ XONG

📢 Khuyến mãi khai trương tặng 50% nạp thẻ từ hôm nay đến ngày 05/06/2024 được áp dụng cho tất cả cụm đang hoạt động.

⭐ IP SERVER: soulmc.vn
⭐ GROUP SERVER: fb.com/groups/soulmcvn
⭐ PAGE SERVER: fb.com/soulmcvn
⭐ DISCORD SERVER: discord.gg/nQJwsY2YnG

What is the server IP for SoulMC Networs?

The IP address of SoulMC Networs Minecraft server is soulmc.vn

How do I play on the SoulMC Networs Minecraft server?

Open the Minecraft launcher, next click the "Play" button, then select "Multiplayer" from the main menu.

Click the "Add Server" button to open the server information form then copy & paste the IP Address soulmc.vn in the "Server Address" box then press click on "Done" button.

Once the connection to the server is verified by Mojang session servers and is available, the connection icon will turn green and you can click on the "Join Server" button to play on SoulMC Networs.

What Minecraft game version does SoulMC Networs server support?

SoulMC Networs supports Minecraft version: 1.20.3.

Keep in mind that many Minecraft servers might allow players to use older or newer versions, so we invite you to check on their Discord server or Website for more information on version compatibility.

Where is the SoulMC Networs Minecraft Server being hosted?

The SoulMC Networs server is currently hosted in Vietnam with an uptime of 0%.

What gamemodes can I play on the SoulMC Networs Minecraft Server?

You can play Adventure, BungeeCord, Discord, Minigames, OneBlock, Skyblock, SMP, Survival, Vanilla on the SoulMC Networs server.
Minecraft and associated Minecraft images are copyright of Mojang and Microsoft.
NOT AN OFFICIAL MINECRAFT SERVICE. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG OR MICROSOFT.

Welcome on the top Minecraft server list. Find all the best Minecraft multiplayer servers on Minecraft-mp.com.
Copyright © 2024 Listforge
Tracking 8,198 servers
Version 2.18.2
Legal Notice