WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ

 
WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ
Vote

Server Information

Address waki.zapto.org:25565
MOTD ɯαƙι ɾρɠ: ԋãყ ƈԋơι ƚԋҽσ ƈáƈԋ ƈủα Ⴆạɳ !
________ [Optifine-1.19-1.20]________
Server Status Online Checked <1 minute ago
Players 16/69
Location Vietnam Vietnam
Minecraft Version 1.20.4
Website https://discord.com/invite/Map5fdesZm
Registered By phanthicamnhung
Registered Since March 4th, 2024 06:59 AM EST
Last Update April 12th, 2024 11:14 PM EST
Theme Medieval
Tag(s) Arena Discord Economy Events McMMO PvE PvP Raiding Ranks

Statistics

Uptime 94%
Vote(s) 7
Rank 1898
Score 10
Favorited 1

Server Video

About This Server

WAKI RPG 1.19>1.20.4 java
(trc tiên thì đây là server dành cho người có kỹ nằng và thông minh KO ĐỌC CHỮ THÌ MIỄN VÀO)
- wakimc là server theo thể loại rpgmmo cày cuốc đánh quái phiêu lưu kiếm tiền
- lối chơi mới đa dạng
- có cơ chế level và quest level,nâng điểm chỉ số attribute,class,pvp tùy chỉnh,teleport waystone,trade giao dịch,câu cá,mining,cày skill,uprade item,đấu giá item,mua bán trao đỗi,tìu phi,miner,boss world,pk,pvp,guild,party,gacha
map rộng,nhiều quái,nhiều boss,nhiều dungeon và update liên tục
(không p2w nạp hay ko vẫn phải cày lòi trĩ)
(yêu cầu bạn phải là dân cày)
(server có lối chơi không giống bất kỳ server nào khác)
Tham gia Discord:

What is the server IP for WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ?

The IP address of WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ Minecraft server is waki.zapto.org:25565

How do I play on the WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ Minecraft server?

Open the Minecraft launcher, next click the "Play" button, then select "Multiplayer" from the main menu.

Click the "Add Server" button to open the server information form then copy & paste the IP Address waki.zapto.org:25565 in the "Server Address" box then press click on "Done" button.

Once the connection to the server is verified by Mojang session servers and is available, the connection icon will turn green and you can click on the "Join Server" button to play on WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ.

What Minecraft game version does WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ server support?

WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ supports Minecraft version: 1.20.4.

Keep in mind that many Minecraft servers might allow players to use older or newer versions, so we invite you to check on their Discord server or Website for more information on version compatibility.

Where is the WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ Minecraft Server being hosted?

The WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ server is currently hosted in Vietnam with an uptime of 94%.

What gamemodes can I play on the WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ Minecraft Server?

You can play Arena, Discord, Economy, Events, McMMO, PvE, PvP, Raiding, Ranks on the WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ server.

What is the website for the WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ Minecraft Server?

The website link for WAKI RPG: ᴇxᴘʟᴏʀᴇ is https://discord.com/invite/Map5fdesZm.
Minecraft and associated Minecraft images are copyright of Mojang and Microsoft.
NOT AN OFFICIAL MINECRAFT SERVICE. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG OR MICROSOFT.

Welcome on the top Minecraft server list. Find all the best Minecraft multiplayer servers on Minecraft-mp.com.
Copyright © 2024 Listforge
Tracking 7,942 servers
Version 2.18.0
Legal Notice