NIGHTHMC

 
Vote

Server Information

Address mc.nighthmc.xyz
MOTD 🎣 NIGHTHMC§0 [1.16🌊1.20.2§0]
♦THE UPDATE RELEASE Let join!♦
Server Status Online Checked 5 minutes ago
Players 0/200
Location Vietnam Vietnam
Minecraft Version 1.20.1
Registered By tue135897
Registered Since July 20th, 2023 10:45 AM EST
Last Update September 4th, 2023 11:49 AM EST
Theme Modern
Tag(s) Adventure BungeeCord City MineZ Paper SMP Spigot Survival Zombie

Discord Server

Statistics

Uptime 100%
Vote(s) 30
Rank 1667
Score 45
Favorited 1

Share This Server

You can also share this server with the following social links to help you get more players.

About This Server

chào mừng đến với NIGHTHMC nơi có cụm server như :
- ZAS ( Zombie Apocalypse Survival) : Ở cụm server này, bạn sẽ cùng các thành viên khác chạy trốn, chống lại đại dịch zonbie. Việc bạn cần làm là hợp tác với mọi người và chống lại bọn zombie bị nhiễm đó.
Thuốc giải chính là những loài cây thảo dược được mọc khắp nơi, nãy thu thập đủ và bạn sẽ sống. hên xui, uống không kịp vẫn ngỏm
Thức ăn chính là nguồn sống của các bạn, hãy tìm cách phát triển mùa vụ nhanh nhất có thể trước khi đêm xuống
Thịt thối rửa là 1 loại đồ ăn khó có thể ăn được, hãy lưu ý khi bạn quyết định. có thể bạn sẽ chính là người giết đồng đội của bạn
Sẽ luôn có 1 nhân vật bí ẩn bán những món đồ giúp bạn chống lại đại dịch này. Người này luôn di chuyển vào rạng sáng, hãy tìm họ quanh khu vực bạn
Súng do bạn thiết kế. Hãy tạo cho riêng mình 1 khẩu súng đủ mạnh để 1 shot lũ zombie này
*cụm ZAS được code plugins riêng chỉ có server có
- SMP : là server SMP bình thường với phiên bản mới nhất từ 1.19 - 1.20 (ĐÃ ĐÓNG CỬA)
- Skyblock : Sắp tới

What is the server IP for NIGHTHMC?

The IP address of NIGHTHMC Minecraft server is mc.nighthmc.xyz

How do I play on the NIGHTHMC Minecraft server?

Open the Minecraft launcher, next click the "Play" button, then select "Multiplayer" from the main menu.

Click the "Add Server" button to open the server information form then copy & paste the IP Address mc.nighthmc.xyz in the "Server Address" box then press click on "Done" button.

Once the connection to the server is verified by Mojang session servers and is available, the connection icon will turn green and you can click on the "Join Server" button to play on NIGHTHMC.

What Minecraft game version does NIGHTHMC server support?

NIGHTHMC supports Minecraft version: 1.20.1.

Keep in mind that many Minecraft servers might allow players to use older or newer versions, so we invite you to check on their Discord server or Website for more information on version compatibility.

Where is the NIGHTHMC Minecraft Server being hosted?

The NIGHTHMC server is currently hosted in Vietnam with an uptime of 100%.

What gamemodes can I play on the NIGHTHMC Minecraft Server?

You can play Adventure, BungeeCord, City, MineZ, Paper, SMP, Spigot, Survival, Zombie on the NIGHTHMC server.
Minecraft and associated Minecraft images are copyright of Mojang and Microsoft.
NOT AN OFFICIAL MINECRAFT SERVICE. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG OR MICROSOFT.

Welcome on the top Minecraft server list. Find all the best Minecraft multiplayer servers on Minecraft-mp.com.
Copyright © 2023 Listforge
Tracking 8,828 servers
Version 2.15.5
Legal Notice