Hà Nội Minecraft

 
Vote

Server Information

Address play.hanoimc.club
MOTD HANOI MINECRAFT - BETA 1.2.0
► ► ► ► BANG HỘI CHIẾN - SKYMINE DUNGEON ◄ ◄ ◄ ◄
Server Status Online Checked 1 minute ago
Players 12/99
Location Vietnam Vietnam
Minecraft Version 1.19.1
Website http://hanoimc.club
Registered By moncsd
Registered Since July 26th, 2022 04:18 AM EST
Last Update July 29th, 2022 04:53 AM EST
Theme Medieval
Tag(s) Adventure Survival Vanilla

Discord Server

Statistics

Uptime 98%
Vote(s) 47
Rank 513
Score 70
Favorited 0

Share This Server

You can also share this server with the following social links to help you get more players.

Embedded Vote Button

View all embedded options

About This Server

LỜI NÓI ĐẦU:

Hà Nội Minecraft tự hào là một trong những máy chủ đầu tiên tại Việt Nam có mô hình chuyên nghiệp, nội dung sáng tạo, đưa được những yếu tố dân tộc vào trong trò chơi. Thế giới Minecraft trong "Hà Nội" cực kỳ bí ẩn và lý thú với đa dạng tùy chỉnh song vẫn giữ nguyên được lối chơi và tinh thần game theo bản gốc của nhà phát hành MoJang AB. Với gói tài nguyên rộng lớn, nhiều vật phẩm, quái vật mới lạ và tính năng độc quyền đang chờ bạn khám phá. Bạn còn chờ gì nữa ?

THÔNG TIN:
- Website: Hanoimc.club
- IP Server: Play.hanoimc.club
Online Players - Last 24 hours

What is the server IP for Hà Nội Minecraft?

The IP address of Hà Nội Minecraft Minecraft server is play.hanoimc.club

How do I play on the Hà Nội Minecraft Minecraft server?

Open the Minecraft launcher, next click the "Play" button, then select "Multiplayer" from the main menu.

Click the "Add Server" button to open the server information form then copy & paste the IP Address play.hanoimc.club in the "Server Address" box then press click on "Done" button.

Once the connection to the server is verified by Mojang session servers and is available, the connection icon will turn green and you can click on the "Join Server" button to play on Hà Nội Minecraft.

What Minecraft game version does Hà Nội Minecraft server support?

Hà Nội Minecraft supports Minecraft version: 1.19.1.

Keep in mind that many Minecraft servers might allow players to use older or newer versions, so we invite you to check on their Discord server or Website for more information on version compatibility.

Where is the Hà Nội Minecraft Minecraft Server being hosted?

The Hà Nội Minecraft server is currently hosted in Vietnam with an uptime of 98%.

What gamemodes can I play on the Hà Nội Minecraft Minecraft Server?

You can play Adventure, Survival, Vanilla on the Hà Nội Minecraft server.

What is the website for the Hà Nội Minecraft Minecraft Server?

The website link for Hà Nội Minecraft is http://hanoimc.club.
Minecraft and associated Minecraft images are copyright of Mojang AB.
Minecraft-mp.com is not affiliated with Minecraft and Mojang AB.

Welcome on the top Minecraft server list. Find all the best Minecraft multiplayer servers on Minecraft-mp.com.
Copyright © 2022 Listforge
Tracking 9,487 servers
Version 2.14.1
Legal Notice