Minecraft server list

FlameMCS - Best 1.16-1.17.1 Vanilla/SMP Slimefun !

FlameMCS - Best 1.16-1.17.1 Vanilla/SMP Slimefun !

Vote

About

Address mc.flamemcs.ga
MOTD Máy chủ đang bảo trì.
Server status Offline Checked 3 minutes ago / Online 19 hours ago
Players 0/500
Location Vietnam Vietnam
Minecraft Version 1.17.1
Registered by FurryOfficial
Registered since October 7th, 2021 04:18 AM EST
Last update October 15th, 2021 08:42 AM EST
Theme Water
Tag(s) Adventure Discord Minigames Survival

Discord Server

Statistics

Uptime 90%
Vote(s) 21
Rank 1912
Score 28
Favorited 0
Discussion(s) 0

Share This Server

You can also share this server with the following social links to help you get more players.

Embedded Vote Button

View all embedded options

Description

FlameMCS cameback rồi đây :D
Chúng tôi có sinh tồn Slimefun, không giống như bình thường. Ngoài sinh tồn thì bạn còn phải làm nhiệm vụ và đi đến những hành tinh khác để khám phá và hoàn thành các thử thách của Slimefun !

Server on 24/7, chơi lúc nào cũng được :Đ
Discord: https://discord.gg/YHsw9aDzG5

IP: mc.flamemcs.ga (1.17)

Minecraft and associated Minecraft images are copyright of Mojang AB.
Minecraft-mp.com is not affiliated with Minecraft and Mojang AB.

Welcome on the top Minecraft server list. Find all the best Minecraft multiplayer servers on Minecraft-mp.com.
Copyright © 2021 Listforge
Tracking 11,372 servers
Version 2.11.0
Legal Notice