Minecraft server list

Mineland server 24/24

Mineland server 24/24
 

Vote

About

Address minelandvn.ga
MOTD MINELANDVN.GA 1.12.2 - 1.15
Towny Land, OPSkyblock, SkyblockFree [Sự kiện năm mới 2021]
Server status Offline Checked 12 hours ago / Online 46 days ago
Players 0/120
Location Vietnam Vietnam
Minecraft Version 1.14.4
Registered by qwertyuiop21478
Registered since January 17th, 2021 01:12 AM EST
Last update January 17th, 2021 01:12 AM EST
Theme Space
Tag(s) Skyblock Towny

Statistics

Uptime 0%
Vote(s) 0
Rank 13720
Score 0
Favorited 0
Discussion(s) 0

Share This Server

You can also share this server with the following social links to help you get more players.

Embedded Vote Button

View all embedded options

Description

1.12-1.15]
| Skyblock Free |
* /Kho Chứa Khoáng sản đã đào được.
* /bietdanh Tạo một biệt danh thật cool ngầu:)).
* /menuis nâng cấp diện tích đảo và tỉ lệ ra khoáng sản.
* Donate ngay 50k để nhận ngay 1 gậy builder.
* Những sự kiện đang chờ đón bạn tham gia.
* Staff thân thiện và tận tình giúp đỡ các bạn.
| Towny |
* /cuonghoa để nâng cấp vũ khí của bạn mạnh hơn.
* Boss spawn random khắp bản đồ survival ( boss cùng một đẳng cấp ).
* Giết Boss để có vật phẩm trao đổi những Set đồ mạnh.
* Có pet để đồng hành và bảo vệ bạn trong survival.
* Ở thế giới sinh tồn, Ban Ngày Keep, Tối unKeep.
* Sỡ hữu đá Keep để giữ đồ bạn khi chết.
* Sự kiện x3 Donate diễn ra từ 1/1/2021 - 1/2/2021.
| Faction RPG |
* [Coming Soon]
Have Fun!!!!

Minecraft and associated Minecraft images are copyright of Mojang AB.
Minecraft-mp.com is not affiliated with Minecraft and Mojang AB.

Welcome on the top Minecraft server list. Find all the best Minecraft multiplayer servers on Minecraft-mp.com.
Copyright © 2021 Listforge
Tracking 14,119 servers
Version 2.9.1
Legal Notice