Minecraft server list

Mine205

Mine205
 
Mine205

Vote

About

Address sv.mine205.com:25565
MOTD |||MINE205.COM - Minecraft Network | [1.8.x] ▲ [1.16.x] ||| NEWS: Cập nhật sự kiện Tết Tân Sửu |||
Server status Online Checked 3 minutes ago
Players 39/100
Location Vietnam Vietnam
Minecraft Version 1.16.4
Website http://mine205.com
Registered by kong004
Registered since December 28th, 2020 12:41 AM EST
Last update January 15th, 2021 09:08 AM EST
Theme Medieval
Tag(s) Discord Skyblock Survival

Discord Server

Statistics

Uptime 96%
Vote(s) 38
Rank 1924
Score 57
Favorited 1
Discussion(s) 0

Share This Server

You can also share this server with the following social links to help you get more players.

Embedded Vote Button

View all embedded options

Description

Sinh tồn + Skyblock - Phiên bản 1.16.2
-> Máy chủ cày cuốc dễ, nhiều tính năng cho mọi người.
-> Máy chủ cập nhật sự kiện theo từng ngày lễ.
-> Máy chủ sinh tồn với tiêu chí là không bao giờ reset map, mọi block sẽ là 1 phần lịch sử của máy chủ.
== Luật lệ không quá nghiêm khắc ==
-> Chủ yếu chơi vui vẻ với nhau
Discord Server => https://discord.gg/dFcp3RBSks

Minecraft and associated Minecraft images are copyright of Mojang AB.
Minecraft-mp.com is not affiliated with Minecraft and Mojang AB.

Welcome on the top Minecraft server list. Find all the best Minecraft multiplayer servers on Minecraft-mp.com.
Copyright © 2021 Listforge
Tracking 14,800 servers
Version 2.9.1
Legal Notice