2Y2C.ORG anarchy Vietnam

 
2Y2C.ORG anarchy Vietnam
Vote

About

Address 2y2c.org
Server status Online Checked 2 minutes ago
Players 5/5174
Location Vietnam Vietnam
Minecraft Version 1.16.5
Website http://2y2c.org
Registered by nhocangian
Registered since October 21st, 2020 09:42 PM EST
Last update March 19th, 2021 04:00 AM EST
Theme Futurist
Tag(s) Adventure Anarchy PvE PvP Roleplay Survival Vanilla

Statistics

Uptime 99%
Vote(s) 9
Rank 2592
Score 14
Favorited 5
Discussion(s) 0

Share This Server

You can also share this server with the following social links to help you get more players.

Embedded Vote Button

View all embedded options

Preview

Description

2Young2Care là server anarchy vô chính phủ đầu tiên của Việt Nam thành lập vào 15/9/2020.
Là một server sinh tồn với tiêu chí là sẽ không bao giờ reset thế giới, mọi block sẽ là 1 phần lịch sử của server.

2y2c không hề có bất cứ một quản trị viên nào và cùng với đó sẽ không hề có một luật lệ nào được đặt ra, điều này có nghĩa là bạn sẽ không bị BanIP cho dù có làm điều gì đi chăng nữa.
Minecraft and associated Minecraft images are copyright of Mojang AB.
Minecraft-mp.com is not affiliated with Minecraft and Mojang AB.

Welcome on the top Minecraft server list. Find all the best Minecraft multiplayer servers on Minecraft-mp.com.
Copyright © 2022 Listforge
Tracking 11,122 servers
Version 2.12.0
Legal Notice