Minecraft server list

Infinity Boss Battles (Status online lỗi nên thông cảm)

Infinity Boss Battles (Status online lỗi nên thông cảm)
 

Vote

About

Address IBB.mcpro.io
MOTD MineKTN: Infinity Boss Battles [1.13 - 1.15.2]
Update: Crafting System
Server status Offline Checked 2 minutes ago / Online 7 days ago
Players 0/35
Location Vietnam Vietnam
Minecraft Version 1.13.2
Registered by Faithkeeper
Registered since May 23rd, 2020 08:33 AM EST
Last update May 23rd, 2020 09:15 AM EST
Theme Modern
Tag(s) PvE Roleplay Spigot

Statistics

Uptime 0%
Vote(s) 4
Rank 19047
Score 0
Favorited 0
Discussion(s) 0

Share This Server

You can also share this server with the following social links to help you get more players.

Embedded Vote Button

View all embedded options

Description

Một server Role Playing Game Minecraft Việt Nam. Không giống với những máy chủ RPG khác, có rất nhiều hệ thống, đặc biệt là có rất nhiều mobs. Chơi hay không là tùy bạn, nhưng nếu bạn chơi, thì cuộc hành trình của bạn sẽ bắt đầu với một máy chủ RPG mà bạn không bao giờ biết được. Server vẫn đang còn thành lập nên xài server.pro, cảm ơn server.pro. Có rất nhiều thứ ở IBB nên chúc may mắn các chiến binh!

Server's ngôn ngữ: Tiếng Anh (đôi khi xài Tiếng Việt vì quest)
Cộng đồng KTN: https://discord.gg/u3ZJMDt

Credits: Được thành lập bởi KTN


"You found me, again..."

Minecraft and associated Minecraft images are copyright of Mojang AB.
Minecraft-mp.com is not affiliated with Minecraft and Mojang AB.
Ads by Curse

Welcome on the top Minecraft server list. Find all the best Minecraft multiplayer servers on Minecraft-mp.com.
Copyright © 2020 Listforge
Tracking 19,062 servers
Version 2.8.5
Legal Notice