Minecraft Pixelmon Reforged Servers

Servers: 220

Find all the best Minecraft Pixelmon Reforged servers on our top server list.

Premium Server
GRM Pixelmon
1.12.2 24/101
Want your server here? Find out how here: Premium FAQ  
Server
Complex Gaming
1.18.2 1544/3000
PokeSaga
1.18 631/2000
Pixelmon Servers
1.16.4 599/999
AnubisMC Network
1.16.4 315/1000
Pikadex - Pixelmon Server
1.18.2 59/300
The Mining Dead - Can You Survive The Apocalypse?
1.18 217/1000
SmashMC
1.18.2 210/1000
Blaze Gaming Minecraft Server
1.18 212/2021
BVR Pixelmon
1.12.2 356/560
PokeLand
1.17.1 96/97
Pokecentral.org
1.18.2 101/1400
Pixelmon Brasil
1.12.2 124/500
MC PGST Pixelmon Server
1.12.2 133/500
SoulPixel Reforged
1.16.5 81/200
CyborgMC
1.18.2 200/1000
Poke Galaxia Network ESPAÑOL
1.18.2 275/276
Limitless Pixelmon
1.12.2 49/100
VicioServidores - Pixelmon
1.12.2 95/300
PhoenixBlazing
1.16.5 41/100
PokeParadise
1.17.1 28/2000
Chilito Crafters
1.18.2 113/1000
PokeClash - Pixelmon Reforged 8.3.6
1.12.2 9/100
Obscuros Pixelmon
1.12.2 33/100
ASC Network
1.12.2 18/500
projectshiba.com - Pixelmon Reforged 8.4.1
1.12.2 26/100
Minecraft and associated Minecraft images are copyright of Mojang AB.
Minecraft-mp.com is not affiliated with Minecraft and Mojang AB.

Welcome on the top Minecraft server list. Find all the best Minecraft multiplayer servers on Minecraft-mp.com.
Copyright © 2022 Listforge
Tracking 10,303 servers
Version 2.12.2
Legal Notice