HITERVN - Cuộc Phiêu Lưu Mới?

 
Vote

Server Information

Address hitervn.cf
MOTD HITERVN | Hoàn Tất BẢO TRÌ!
X Forge [1.8.x <-> 1.19.x] X MCPE
Server Status Online Checked 1 minute ago
Players 4/35
Location Vietnam Vietnam
Minecraft Version 1.12.2
Website https://discord.gg/46TGnr2B7q
Registered By namHack1
Registered Since July 31st, 2022 07:52 AM EST
Last Update November 28th, 2022 08:15 AM EST
Theme Modern
Tag(s) BungeeCord Challenge Discord Events Minigames PvE PvP Ranks Spigot

Discord Server

Statistics

Uptime 99%
Vote(s) 3
Rank 2809
Score 5
Favorited 0

Share This Server

You can also share this server with the following social links to help you get more players.

About This Server

====HITER=====
Server Minecraft Việt Nam
1 Nơi mà bạn có thể pvp luyện tập sinh tồn với nhiều loại minigame khác nhau
Với nhiều loại Minigame đa dạng nhưng SkyBlock là chính!
Trong sinh tồn sẽ có nhiều Mob mới và có thêm dụng cụ mới và nhiều tính năng khác...
nếu bạn là người thích pvp có thể rủ bạn bè vào và chơi 1v1 hay bedwars,skywars rất nhiều..
Nễu bạn ưa thích mạo hiểm Bạn có thể rủ bạn bè và lập team để chơi Dungeon và có cả SkyBlock, Faction...
Nếu bạn muốn luyện trình pvp và bắt block.. thì chờ gì nữa vô ngay!
Server này 100% không cần nạp và bạn có thể ủng hộ máy chủ bằng cách Vote hoặc Quảng Cáo để nhiều người biết đến máy chủ hơn!
Đặc biệt server được chạy bằng ATERNOS
× English:
Server Minecraft Vietnam
1 Where you can pvp practice survival with various minigames
With a variety of Minigames, but SkyBlock is the main one!
In survival there will be many new Mobs and new tools and many other features...
If you are a pvp fan, you can invite your friends in and play 1v1 or bedwars, skywars a lot..
If you like adventure You can invite friends and team up to play Dungeon and have SkyBlock, Faction...
If you want to practice pvp and catch blocks.. then wait no more!
This server 100% does not need to be loaded and you can support the server by Vote or Advertise to let more people know about the server!
Especially the server is run by ATERNOS
====HITER====
IP: hitervn.cf
PORT: 25255
VER: |1.8.x -> 1.19.x|
DISCORD: https://discord.gg/46TGnr2B7q

What is the server IP for HITERVN - Cuộc Phiêu Lưu Mới??

The IP address of HITERVN - Cuộc Phiêu Lưu Mới? Minecraft server is hitervn.cf

How do I play on the HITERVN - Cuộc Phiêu Lưu Mới? Minecraft server?

Open the Minecraft launcher, next click the "Play" button, then select "Multiplayer" from the main menu.

Click the "Add Server" button to open the server information form then copy & paste the IP Address hitervn.cf in the "Server Address" box then press click on "Done" button.

Once the connection to the server is verified by Mojang session servers and is available, the connection icon will turn green and you can click on the "Join Server" button to play on HITERVN - Cuộc Phiêu Lưu Mới?.

What Minecraft game version does HITERVN - Cuộc Phiêu Lưu Mới? server support?

HITERVN - Cuộc Phiêu Lưu Mới? supports Minecraft version: 1.12.2.

Keep in mind that many Minecraft servers might allow players to use older or newer versions, so we invite you to check on their Discord server or Website for more information on version compatibility.

Where is the HITERVN - Cuộc Phiêu Lưu Mới? Minecraft Server being hosted?

The HITERVN - Cuộc Phiêu Lưu Mới? server is currently hosted in Vietnam with an uptime of 99%.

What gamemodes can I play on the HITERVN - Cuộc Phiêu Lưu Mới? Minecraft Server?

You can play BungeeCord, Challenge, Discord, Events, Minigames, PvE, PvP, Ranks, Spigot on the HITERVN - Cuộc Phiêu Lưu Mới? server.

What is the website for the HITERVN - Cuộc Phiêu Lưu Mới? Minecraft Server?

The website link for HITERVN - Cuộc Phiêu Lưu Mới? is https://discord.gg/46TGnr2B7q.
Minecraft and associated Minecraft images are copyright of Mojang AB.
Minecraft-mp.com is not affiliated with Minecraft and Mojang AB.

Welcome on the top Minecraft server list. Find all the best Minecraft multiplayer servers on Minecraft-mp.com.
Copyright © 2023 Listforge
Tracking 8,875 servers
Version 2.15.2
Legal Notice