Minecraft server list

Gapas Network

Gapas Network
 

Vote Statistics Banners Comments Add To Favorites Ping Report

About

Address ngrok.tcp.io:15324
MOTD ⬤ GAPAS ▏IP:tcp.ngrok.io (1.8->1.10.2) Server đang khuyễn mãi x2 nạp
⬤ Máy Chủ Khai Mở ≫ GAPAS SKYBLOCK ≪ ⬥ Event hằng ngày ⬥
Server status Offline Checked 6 hours ago / Online 36 days ago
Players 0/100
Location Vietnam Vietnam
Minecraft Version 1.9.4
Website https://www.facebook.com/Gapas-Network-647680972362400/?modal=admin_todo_tour
Registered by GP_KienHi
Registered since May 19th, 2019 12:41 PM EST
Last update May 21st, 2019 06:10 AM EST
Theme Other
Tag(s) Skyblock

Statistics

Uptime 0%
Vote(s) 0
Rank 11779
Score 0
Favorited 0
Comment(s) 0

Share This Server

You can also share this server with the following social links to help you get more players.

Embedded Vote Button

View all embedded options

Description

#gapas
Hi ! Xin Chào Mọi Người,Nếu Đây Là Lần Đầu Tiên Bạn [=]Đến Với Fanpage Server Thì Các Bạn Có Thể Vào Server
[+]IP:tcp.ngrok.io:15184
[+]Thì Đây Là Các Hình Ảnh Của Server Như Spawn,Warp Trade,Warp Bar,....
[+]Mong Mọi Người Sẽ Ủng Hộ Server
[+]Server Đang Dần Cập Nhật Thêm Nhiều Đồ Trade Hấp Dẫn
[+]Nếu Bạn Gặp Lỗi Thì Có Thể Nhắn Tin Với Server Hoặc Có Thể Liên Hệ Với Những Người Này
[-]GP_KienHi(Owner):https://www.facebook.com/KienLuong.official
[-]PiterMC:https://www.facebook.com/profile.php?id=100016680455818
[+]Bạn Muốn Ủng Hộ Server Để Server Có Thể Cập Nhật Thêm Nhiều Thứ Hay Và Tương Lai Có Thể Hơn Thế Nữa
Ủng Hộ Server Tại Fanpage Khi Bạn Nhắn Tin Ad Sẽ Phản Hồi Và Pay Point Cho Bạn

Minecraft and associated Minecraft images are copyright of Mojang AB.
Minecraft-mp.com is not affiliated with Minecraft and Mojang AB.
Ads by Curse

Welcome on the top Minecraft server list. Find all the best Minecraft multiplayer servers on Minecraft-mp.com.
Copyright © 2019 Listforge
Tracking 11,869 servers
Version 2.7.4
Mentions Légales